ΜΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΙΙ

Το πλοίο μας

  • Το πλοίο έχει μήκος 50 μέτρων
  • Χωρητικότητας 600 ατόμων
  • Είναι eurosolas
  • Πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές
  • Έχει τρία καταστρώματα
  • Έχει 2 bar-κυλικεία
  • Τουαλέτες σε δυο καταστρώματα
  • Κλειστά και ανοιχτά σαλόνια
  • Πλήρως εξοπλισμένο με σωσίβια και σωστικά μέσα

Ο καπετάνιος μας

Ο Μιχάλης Τσιπούρας είναι ο καπετάνιος και πλοιοκτήτης του πλοίου μας.

Επίσης ο Μιχάλης Τσιπούρας είναι αυτός που πρώτος οραματίστηκε τις θαλάσσιες εκδρομές στην Χαλκιδική.

Η θέση του ΜΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΙΙΙ

Φωτογραφίες του πλοίου μας

Φωτογραφίες από το εξωτερικό του πλοίου

Φωτογραφίες από το εσωτερικού του πλοίου

Φωτογραφίες από το κατάστρωμα

Κοινοποίηση